Kaarten zijn ook telefonisch te bestellen via 0900 – 9000 500 of via een Primera winkel bij u in de buurt. Daarnaast zijn er kaarten te koop aan de dagkassa. Een ticket kost dan € 17,50

Disclaimer: Tijdens Masters of Rallyracing worden audiovisuele opnamen gemaakt. Door het bezoek aan het evenement stemt de bezoeker er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijk opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de bezoeker in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker – thans bij voorbaat – alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms) rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan RTL Nederland B.V. RTL Nederland B.V. is onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat RTL Nederland B.V. het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd’s, internet of anderszins te exploiteren. Het betreden van het Eurocircuit geschied op eigen risico. RTL Nederland, B.V., Mindxposure BV en Exploitatie Stichting Eurocircuit aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook.