Don’testosterone missen uw huidige een kans om deel te nemen op de site south park online. Je zult blij zijn! Wilt u uw geluk beproeven? Kom dan gemakkelijk in het specifieke gry hazardowe 777 naast om te winnen! Voor alle accreditatie aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het online accreditatieformulier. In het belang van de journalistieke werkzaamheden zullen enkel media- of perskaarten worden verstrekt aan personen die wensen te publiceren over het desbetreffende evenement en voldoen aan onderstaande accreditatie criteria: Gewenste perskaarten:
 • KNAF-DAPA perskaart;
 • KACB-RACB perskaart;
 • ERPA perskaart;
 • NSP perskaart (of buitenlandse equivalent) of andere door de NVJ of NVF erkende perskaarten.
Daarnaast zijn de volgende zaken van belang;

Printmedia

 • KvK ingeschreven en (semi-professioneel werkzaam als journalist of fotograaf, hetzij in loondienst van uitgeverij /redactiebureau of als zelfstandige;
 • Verbonden aan een in het Handboek voor Pers en Publiciteit genoemde publicatie;
 • Begeleidende brief van opdrachtgever van dit medium waarin onder andere vermeld staan: Persoonlijke gegevens, ervaring in de autosport;
 • Publicaties tonen van de afgelopen 12 maanden met betrekking tot de autosport.
Het plaatsen van persberichten en/of inclusief copyright vrije foto’s wordt niet gezien als publicatie.

Websites

 • In hoofdzaak, beroepsmatig, die website exploiteren;
 • Inschrijvingsbewijs van Kamer van Koophandel betrekking hebbend op de website;
 • De betreffende site dient de inter-en nationale autosport in de breedte te dragen met eigen redactionele bijdragen;
 • 90% van de persberichten dient in eigen woorden herschreven te zijn;
 • Minimaal 1500 unieke bezoekers per maand;
 • Raceverslagen dienen meer informatie te bevatten dan uitsluitend een verslag van de race-uitslag.
Toegelaten zijn ook, de als officiële erkende website(s) van de te verrijden kampioenschappen, die direct zijn verbonden aan het te organiseren evenement. End resting in addition to not doing anything! Modify every thing here and now having rainbow riches play for fun! Never hold out an extra!

TV/Radio

 • Erkend audiovisueel medium;
 • Uittreksel van Kamer van Koophandel als zijnde professionele (internet)omroep;
 • De betreffende (internet)omroep dient minimaal 2 werknemers in vaste loondienst te hebben;

Uitgesloten van accreditatie

Er worden geen accreditaties verstrekt aan amateur-/hobbyfotografen en algemene fotowebsites.

Perscentrum

Het perscentrum op het Eurocircuit is toegankelijk voor houders van een media of perskaart. Het perscentrum op het Eurocircuit is in hoofdzaak een werkruimte. Personen onder de 18 jaar hebben geen toegang tot deze ruimte en komen daarom ook niet in aanmerking voor een accreditatie.

Algemeen

 • Maximaal twee personen per medium;
 • De accreditatie dient uiterlijk 1 week voor het evenement bij de organisator binnen te zijn;
 • Aanwezigheid in zogenaamde ‘verboden zones’ is niet toegestaan;
 • De aanwijzingen van de als zodanig herkenbare officials op het Eurocircuit dienen te allen tijde te worden opgevolgd;
 • Het betreden van het circuitterrein geschiedt geheel voor eigen risico. De exploitant van het Eurocircuit is niet aansprakelijk voor de schade of letsel aan goederen en/of personen ongeacht hoe de schade of letsel is ontstaan.
Uiterlijk 1 maand na het bezochte evenement dienen de gepubliceerde artikelen, foto’s of de uitzendingen toegezonden te worden aan de Persdienst van het Eurocircuit: pers@eurocircuit.nl

Het indienen van een accreditatie verzoek betekent geen automatische toekenning van een accreditatie voor Masters of Rallyracing.

Persdienst Eurocircuit © 2013